Column

Titel: André Beckers reageert op uitspraken Frank Bovenkerk

Geschreven door: André Beckers

Onder de kop ‘Professor Bovenkerk signaleert verloedering in wietwereld’ uit de bekende criminoloog prof. dr. Frank Bovenkerk in een interview met Highlife zijn bezorgdheid over de huidige nederwietsector. Als ‘wietadvocaat’ (een etiket dat ik enkele jaren geleden in ‘Vrij Nederland’ kreeg opgeplakt) ben ik door de redactie van Highlife om een reactie gevraagd.
Het is een feit dat de teelt van ‘nederwiet’ in ons land gigantische vormen heeft aangenomen. Dit verschijnsel valt vrij eenvoudig te verklaren. Enkele in de Opiumwet strafbaar gestelde gedragingen met betrekking tot softdrugs worden namelijk vanwege de beperkte schadelijkheid van hash en wiet gedoogd. Zo wordt niet opgetreden tegen het bezit van softdrugs voor eigen gebruik en wordt de handel in softdrugs vanuit coffeeshops onder voorwaarden gedoogd. Voor een aantal andere verboden geldt een ‘beperkte opsporingsprioriteit’. In gewoon Nederlands, daar wordt door de politie nagenoeg geen aandacht aan besteed. De Minister van Justitie noemde in dit verband de bevoorrading van de coffeeshops en de thuisteelt! Ik citeer de minister: “Hierdoor kunnen de ca. 840 coffeeshops en andere verkooppunten hun klanten uit binnen- en buitenland bedienen. … Deze weinig transparante situatie levert soms een werkbaar evenwicht op, maar kan in andere gevallen ook een voedingsbodem zijn geworden voor crimineel gedrag. Tevens is er een situatie gegroeid waarin de thuisteelt van cannabis maatschappelijk meer en meer geaccepteerd werd. Het fenomeen van de ‘growshops’ speelt daarbij tevens een rol.” (Zie Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 24 077, nr. 75, p. 4 onder “probleemafbakening”.)
Niet voor niets schaarde zich in juni 2000 een nipte meerderheid in de Tweede Kamer achter de motie Apostolou en De Wit, waarin de regering werd opgeroepen de teelt van nederwiet te reguleren. De politieambtenaar, die een kweker opspoort die zijn wiet alleen verkoopt aan een gedoogde coffeeshop, de afgenomen stroom gewoon netjes betaalt en bovendien over zijn winst Inkomstenbelasting en Premie volksverzekeringen afdraagt, is niet zinvol bezig. Dat werkt ook aan de zijde van de politie frustraties in de hand. Je kunt toch niet met de ene hand bestrijden wat je met de andere hand gedoogt? Hoe is het mogelijk dat er dan toch een beangstigende vorm van georganiseerde criminaliteit in deze branche dreigt te ontstaan? Ik ben van mening dat de overheid in deze sector zelf een vijand heeft gecreëerd, die zij de moeite van het bestrijden waard vindt. De toegenomen maatschappelijke acceptatie moest kennelijk een halt worden toegeroepen. Diefstal van stroom is voor niemand acceptabel. Waarom zien we dan toch een stijging van de diefstal van stroom door henneptelers? Twee zaken spelen hierbij een belangrijke rol. In de eerste plaats werd algemeen bekend dat henneptelers vaker met hulp van stroombedrijven worden opgespoord. De stroombedrijven verstrekken aan de politie desgevraagd inlichtingen over stroomafname en piekbelasting. In de tweede plaats hanteert justitie steeds vaker de ‘pluk ze wetgeving’. Hetgeen in strijd met de Opiumwet is verdiend wordt de teler weer afgepakt. Door de stroom eerlijk over de meter af te nemen, is het voor de politie eenvoudig te bewijzen dat iemand over een langere periode heeft geteeld. Dat verschil is in de portemonnee voor de teler uiteindelijk heel hard te voelen. De overheid vreest voor misbruik van het ‘zwarte geld’ dat met de hennepteelt wordt verdiend. Desondanks wordt de belasting betalende hennepteler niet beloond, maar bestraft. De belastingdienst geeft door een beleidswijziging actief aan justitie door wie over wietteelt belastinggelden aan de Staat afdraagt. De hennepteler kan snel een conclusie trekken. Hoe eerlijker je kennelijk bent hoe sneller en harder je wordt gepakt. De hennepteler die met open vizier zijn of haar gezin wil onderhouden, loopt tegenwoordig ook nog eens het risico uit de woning te worden gezet. Enkele jaren geleden oordeelde de rechtbank nog dat het feitelijk niet uitmaakt of iemand in zijn woning nu kamerplanten of hennepplanten teelt. Tegenwoordig vormt hennepteelt in een woning reden voor gedwongen huisuitzetting. Voor veel telers is het risico door al deze ontwikkelingen eenvoudigweg te groot geworden. Zij haken af. Anderen hebben eenvoudigweg nog meer voorzorgsmaatregelen getroffen. Deze groep komt overigens zelden in beeld en wordt door Bovenkerk niet beschreven. Feit is echter dat de gedoogde coffeeshops iedere dag opnieuw bevoorraad dienen te worden. Nu de vraag naar wiet ongewijzigd blijft bestaan, wordt uiteraard ook nog steeds in aanbod voorzien.
Onder de aanbieders (‘de telers’) zijn nu helaas lieden actief die de branche een slechte naam bezorgen. Dit is de groep op wie de harde maatregelen van de overheid onvoldoende indruk maakt of die eenvoudigweg geen keus heeft. Bovenkerk maakt tussen de verschillende telers onderling te weinig onderscheid. Dat vertekent het beeld. Hij spreekt bij hennepteelt over ‘een ernstig misdaadprobleem.’ Het rapport dat hij nu in opdracht van de stichting Politie en Wetenschap maakt, zal aan de zijde van de politie mogelijk weer heel wat frustraties wegnemen. De aanpak van de hennepteelt wordt weer een zinvolle politietaak. Het zijn nu toch weer ‘echte boeven’ die worden gevangen. Ik hoop maar dat hij in zijn rapport probeert de door hem gesignaleerde vorm van criminaliteit te verklaren. Slaat de overheid wel de juiste weg in door harder op te treden? Ik meen van niet. De hardere aanpak heeft niets dan ellende gebracht. Wie zaait zal oogsten! Het is goed dat de wetenschapper dr. Adriaan Jansen de andere zijde van de medaille blijft tonen. Als prof. dr. Bovenkerk zijn collega wetenschapper dr. Jansen een pleitbezorger van de cannabisbranche noemt, is dat een stoot onder de gordel, die tot diskwalificatie moet leiden. Signaleer ik hier een zorgwekkende verharding in het wetenschappelijk debat? Ondanks het feit dat ook Bovenkerk erkent dat legalisatie het ei van Columbus is, vrees ik dat de meerderheid van politie en justitie zijn rapport vooral zullen gebruiken om de hennepteelt intensiever te gaan bestrijden. De goeden zullen hierdoor helaas nog meer onder de kwaden gaan lijden. Met het terugdraaien van de klok worden echter geen problemen opgelost, maar slechts veroorzaakt.

Bezoek ons

Paardestraat 29
6131 HA Sittard
Limburg - Nederland

Contact opnemen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: +31 (0)46 760 0030
Fax: +31 (0)46 760 0039

Openingstijden

Ma – Vr 09.00 – 17.00 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Alle rechten voorbehouden © 2018, Beckers & Bergmans Advocaten
Website beheer en onderhoud LinQxx - Beter online gevonden worden