Column

Titel: Nederwiet op de lijst van verboden middelen?

Geschreven door: André Beckers

De THC-mythe
Nederwiet op de lijst van verboden middelen? Is dat nieuw? Neen, zeker niet. Wiet is een softdrug dat al vanaf 1976 op Lijst II behorende bij de Opiumwet is geplaatst en dus wettelijk is verboden. Nieuw is dat nu wordt gesproken over een mogelijke verplaatsing van bepaalde soorten Nederwiet naar Lijst I (de zogenoemde harddrugs).
Al bijna 30 jaar lang wordt in het belang van de volksgezondheid een strikte scheiding aangebracht tussen softdrugs en harddrugs. Vrij algemeen wordt namelijk aangenomen dat het gebruik van softdrugs niet tot onaanvaardbare risico’s voor de volksgezondheid leidt. Om die reden is het internationaal bekende coffeeshopbeleid ingevoerd. Consumenten van softdrugs kunnen in ons land probleemloos terecht in een voor het meerderjarige publiek vrij toegankelijke coffeeshop. De vrije verkoop van softdrugs in Nederland heeft in vergelijking met andere landen niet geleid tot een grotere nationale consumptie van softdrug. Toch maakt het kabinet zich zorgen. Er is namelijk gebleken dat de in ons land geteelde wiet de afgelopen jaren sterker is geworden. Van gemiddeld 7,5% THC tot zo’n 15% THC. Of dat tot gezondheidsproblemen leidt weet niemand. Het kabinet gaat dit nu onderzoeken. Pas als geconcludeerd wordt dat een hoog THC-gehalte leidt tot onaanvaardbare risico’s voor de volksgezondheid zullen bepaalde softdrugs als een harddrug worden aangemerkt. Gedoogde coffeeshops mogen deze producten in dat geval dan niet meer verkopen.
Vraag blijft bestaan
Wat dan? De bestaande vraag naar bepaalde wietsoorten zal gewoon blijven bestaan. De verkoop van dit soort wiet zal in dat geval eenvoudigweg buiten de coffeeshop plaatsvinden. Het niet gedoogde verkoopcircuit van softdrugs is vanaf 1996 sterk gestegen. Dit heeft twee oorzaken. De eerste is de forse terugdringing van het aantal gedoogde coffeeshops. Van zo’n 1.200 in 1996 tot nog geen 800 nu. Ook de in 1996 ingevoerde leeftijdsverhoging van de bezoeker van een coffeeshop van zestien naar achttien jaar heeft een nieuw verkoopcircuit bevorderd. Een zestien-jarige kan in Nederland probleemloos bier, wijn en tabak kopen, maar geen softdrugs. De Wereld Gezondheidsorganisatie heeft vorige maand nog benadrukt dat de gezondheidsschade door het gebruik van legale genotmiddelen, zoals alcohol en tabak, vele malen groter is dan het gebruik van alle illegale drug samen. Deze wetenschap laat zich niet rijmen met het feit dat de overheid zich nu lijkt te fixeren op het THC-gehalte van bepaalde wiet, terwijl niet eens is onderzocht of dit tot problemen leidt. Het plan is daarmee slechts een hard schot voor de boeg.
Geen reden tot zorg
Reden tot zorg is er overigens niet. In 1993 bleek uit een Amsterdams onderzoek dat het gemiddelde THC-gehalte van de onderzochte hasj ongeveer 15% bedroeg, terwijl de wiet qua THC-gehalte gemiddeld op de helft daarvan lag. Toch is het gebruik van deze hasj nooit als problematisch aangemerkt. Voor ervaringsdeskundigen staat vast dat het effect van een softdrug niet alleen wordt bepaald door het THC-gehalte. Veel valt van het THC-onderzoek dan ook niet te verwachten. Wiettelers streven niet naar een hoog THC-gehalte, maar naar een goede smaak, geur en vorm. Vergelijk het maar met de liefhebber van de zwaardere biersoorten. Men drinkt deze bieren niet omdat er meer alcohol in zit, maar omdat de smaak voller en pittiger is. Smaak is niet afhankelijk van percentages. Het verrichten van gedegen onderzoek is desondanks voor de consument een goede zaak. Dit onderzoek moet zich dan niet beperken tot THC-percentages. Al in 1992 heeft Highlife in samenwerking met advocaat André Beckers de Cannabis Consumenten Stichting in het leven geroepen. Deze stichting voorzag de toename van de teelt van Nederwiet en pleitte voor onderzoek. Op basis hiervan zouden kwaliteitsnormen voor wiet moeten worden ontwikkeld, zodat de consument over duidelijke productinformatie kon beschikken. Welke meststoffen en bestrijdingsmiddelen zijn bij de teelt gebruikt en welk effect hebben deze op de mens? Er is niemand die dit weet.
Nu blijkt dat de overheid kansen heeft laten liggen. Repressie heeft niet geleid tot vooruitgang. Het antwoord van justitieminister Donner is gewoon nog iets meer van hetzelfde. Dit kabinet denkt met een keiharde aanpak de markt te kunnen sturen. Dit plan is tot mislukken gedoemd. Met een harde aanpak, die de politie overigens onevenredig veel mankracht zal kosten, kan tijdelijk het aanbod van wiet worden beïnvloed. Sommige wiettelers wordt het dan te heet onder de voeten. Zij stoppen er dan mee. Voorlichting zal echter niet leiden tot een forse daling van de vraag naar wiet. Daling van het aanbod bij een gelijkblijvende vraag leidt alleen tot prijsstijging. Wiet wordt dan schaarser en dus duurder. Het wordt dan voor nog meer mensen uiterst interessant om (opnieuw) met de wietteelt van start te gaan. In de cannabisbranche spreken we van een “groene lawine”. Deze lawine valt niet meer te keren. Uiteindelijk zal legaliseren van softdrug de beste aanpak blijken te zijn. Zowel voor de volksgezondheid als de nationale schatkist.

Bezoek ons

Paardestraat 29
6131 HA Sittard
Limburg - Nederland

Contact opnemen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: +31 (0)46 760 0030
Fax: +31 (0)46 760 0039

Openingstijden

Ma – Vr 09.00 – 17.00 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Alle rechten voorbehouden © 2018, Beckers & Bergmans Advocaten
Website beheer en onderhoud LinQxx - Beter online gevonden worden