Column

Titel: Coffeeshops en reclame op het internet

Geschreven door: André Beckers

Vaak wordt mij de vraag voorgelegd of coffeeshops reclame mogen maken op het internet? In deze column zal ik eerst de geldende regelgeving kort op een rij zetten, en vervolgens een dit jaar gewezen arrest van de Hoge Raad der Nederlanden bespreken. Daarna trek ik enkele conclusies.
Op grond van artikel 3b van de Opiumwet is elke openbaarmaking, welke er kennelijk op is gericht de verkoop, aflevering of verstrekking van cannabis te bevorderen, verboden. Voor gedoogde cannabisverstrekkende coffeeshops gelden nog aanvullende eisen. Coffeeshops kunnen namelijk slechts worden gedoogd als zij tenminste de zogenoemde ‘AHOJG-criteria’ naleven. Het ‘A-criterium’ is hier van belang. Het betekent: ‘geen affichering, dat wil zeggen geen reclame anders dan een summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit’. Deze beleidsregel, die op gemeentelijk niveau wordt gehandhaafd, laat ik hierna verder onbesproken. Op het internet zien we dat diverse coffeeshops reclame maken. In de zaak die heeft geleid tot het arrest van 25 mei 2004 van de Hoge Raad der Nederlanden was sprake van een coffeeshophouder die op het internet zijn menukaart had geplaatst. Bezoekers van zijn internetsite konden zien welke soorten hashish en marihuana in zijn coffeeshop verkrijgbaar waren, en voor welke prijs deze per gram te koop waren. De site maakte ook duidelijk op welk adres de coffeeshop was gevestigd. De man werd door de Officier van Justitie met succes vervolgd wegens overtreding van artikel 3b van de Opiumwet. Tegen zijn veroordeling stelde zijn raadsman beroep in cassatie in bij de Hoge Raad.
Grondwet
Volgens de coffeeshophouder kon zijn internetsite niet worden aangemerkt als een strafbare ‘openbaarmaking’ in de zin van artikel 3b van de Opiumwet. Er zou ook geen sprake zijn verspreiding, omdat de internetreclame niet kan worden vergeleken met reclame in kranten, op televisie of op een radio. De bezoeker van de site komt er namelijk niet zo maar op terecht, zo was de redenering. Hij wordt niet onvrijwillig met een reclameboodschap geconfronteerd. In de eerste plaats moet hij beschikken over een computer met een internetverbinding. Wil hij op de site van de coffeeshop terecht komen, dan moet hij oftewel het adres intoetsen, of gericht naar een coffeeshop zoeken met hulp van een zoekmachine. Tegen zijn wil wordt de bezoeker in ieder geval niet met coffeeshopreclame geconfronteerd. Het Gerechtshof heeft het in de Grondwet verankerd liggende verspreidingsrecht goed voor ogen gehouden. Het wettelijk verbod om reclame te maken voor drugs (over andere aspecten van de coffeeshop wordt hier niets gezegd!) levert geen inbreuk op dit recht op. Het Hof wijst er op dat mensen ook in een internetwinkel tegen betaling eenvoudig toegang kunnen krijgen tot het internet. De uitlatingen op het internet zijn met die wetenschap vrij eenvoudig algemeen waarneembaar, en vergelijkbaar met reclame-uitlatingen op radio en tv. De Hoge Raad bevestigt deze opvatting, en stelt vast dat het internet in deze tijd een voor een groot publiek toegankelijk middel vormt voor de kennisneming van reclame. De coffeeshophouder had de rechter verteld dat hij in anderhalf jaar tijd 600.000 hits had gekregen, en dat hij natuurlijk wel hoopte dat bezoekers van zijn site bij hem langs zouden komen om wat bij hem te kopen. Dat hij met de door hem verspreidde informatie het afleveren van drugs wilde bevorderen, had hij met deze verklaring dus ook al ruiterlijk bekend. Het op het internet plaatsen van een menukaart met soorten cannabis en prijzen daarvan gekoppeld aan het adres van een coffeeshop is strafbaar. De wil van de bezoeker van de internetsite speelt geen enkele rol. Uit het arrest kan de voorzichtige conclusie worden getrokken dat artikel 3b van de Opiumwet zich niet richt tegen reclame-uitingen waarin de verkoop van cannabis niet wordt bevorderd. De coffeeshophouder die zijn menukaart buiten beeld houdt, lijkt gebruik te kunnen maken van het Grondwettelijk verankerd verspreidingsrecht. Bij reclame-uitingen is discretie en voorzichtigheid geboden.

Bezoek ons

Paardestraat 29
6131 HA Sittard
Limburg - Nederland

Contact opnemen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: +31 (0)46 760 0030
Fax: +31 (0)46 760 0039

Openingstijden

Ma – Vr 09.00 – 17.00 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Alle rechten voorbehouden © 2018, Beckers & Bergmans Advocaten
Website beheer en onderhoud LinQxx - Beter online gevonden worden