Column

Titel: Aanscherping van de Opiumwet

Geschreven door: André Beckers

Op 1 juli van dit jaar is de Opiumwet naar aanleiding van een zogenoemd Kaderbesluit van de Raad van Europa aangescherpt. Al in 2001 werd duidelijk dat binnen Europees verband werd gestreefd naar wederzijdse afstemming bij de strafbaarstelling van illegale drugshandel. Afgesproken werd dat op bepaalde ernstige strafbare feiten een voor alle lidstaten acceptabele minimale gevangenisstraf zou worden gesteld. Deze afspraak had voor een land als Duitsland, dat bij softdrugsdelicten een maximale gevangenisstraf van 15 jaar kent, geen consequenties. Maar zoals viel te verwachten, ligt dit anders in ons land. Tengevolge van de invoering van het Kaderbesluit moest de Opiumwet worden aangescherpt. Hierna zet ik de wijzigingen van de Opiumwet en de mogelijke gevolgen daarvan kort op een rijtje.
Laat ik beginnen met het positieve nieuws. Het kaderbesluit beoogde geen regels te geven voor het eigen gebruik van verdovende middelen. Bij hoeveelheden cannabis van niet meer dan 30 gram kom je er nog steeds genadig vanaf. Hiermee wordt beoogd de cannabisconsument buiten het strafrecht te houden. Dat wordt pas anders als je handelt in de uitoefening van een beroep en/of bedrijf of cannabis exporteert en/of importeert. Alleen dan is de maximale straf ongeacht de hoeveelheid fors verhoogd. De conclusie voor de consument is echter dat deze persoonlijk niets zal merken van de aangepaste Opiumwet. Nou ja niets? Vermoedelijk zal de prijs van de wiet van Nederlandse bodem door de aanscherping van de wet nog verder stijgen en dat voelt de consument in zijn portemonnee.
Wietkweker en handelaar?
Hoe zit dat met de wietkweker en de handelaar? Sinds 1999 wordt de beroeps- en of bedrijfsmatige handel in cannabis en/of de teelt daarvan bestraft met een maximale gevangenisstraf van vier jaren. Dezelfde maximale gevangenisstraf stond op het importeren en/of exporteren van cannabis. Degene die zich meerdere malen aan een dergelijk misdrijf schuldig maakte riskeerde op grond van een bepaling in het Wetboek van Strafrecht een maximale straf die nog 1/3 deel hoger lag. Op deze wijze bedroeg de maximale gevangenisstraf 5 jaar en 4 maanden. In vergelijking met de 15 jaar in Duitsland is dat natuurlijk een schijntje. In Europees verband bleek de voorkeur zo’n beetje tussen Nederland en Duitsland in te zitten. Met andere woorden, Nederland moest het opleggen van een gevangenisstraf voor de duur van 10 jaar mogelijk maken!
Grote hoeveelheden?
Sinds 1 juli 2006 kan op grond van artikel 11, lid 3 van de Opiumwet aan degene die (kort gezegd) bij het telen van – en/of handelen in cannabis handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf een gevangenisstraf voor de duur van hoogste 6 jaren worden opgelegd. Zelfs als het aankomt op het “neutrale” opzettelijk aanwezig hebben van cannabis, is de maximale straf fors verhoogd als het daarbij gaat om “grote hoeveelheden”. Ook in dat geval bedraagt de maximaal op te leggen gevangenisstraf ten hoogste zes jaren. Natuurlijk vraag je je nu af wat onder “grote hoeveelheden” wordt verstaan. In het Staatsblad van 21 september 2006 lezen we dat de wetgever al bij 500 gram hennep en/of 200 hennepplanten spreekt over grote hoeveelheden. Natuurlijk vraagt menig lezer zich nu af of hierbij onderscheid wordt gemaakt tussen grote henneplanten en kleine hennepstekken. Daarover is in de Tweede Kamer het volgende opgemerkt: “Bij illegale teelt zullen planten in de diverse stadia van groei worden aangetroffen en dus ook planten die (nog) geen werkzame stof bevatten, zoals stekken en grotere planten die nog niet tot bloei zijn gekomen. Bij het aantreffen van planten telt uitsluitend het aantal planten voor de al dan niet toepasselijkheid van het nieuwe vijfde lid van artikel 11, ongeacht de ontwikkelingsfase waarin deze zich bevinden en dus ongeacht of ze al werkzame stof opleveren”.
Tijd voor bezinning?
Degene die de beschreven strafbare pleegt als deelnemer aan een “criminele organisatie” riskeert een gevangenisstraf van 8 jaren. En daarmee wordt dan zoals in de Tweede Kamer is opgemerkt voldaan aan het Kaderbesluit. Citaat: “Bij bewezenverklaring van de deelneming aan de organisatie en het andere Opiumwetdelict mag door toepassing van artikel 57 Sr de maximumstraf van 8 jaren met een derde worden verhoogd en wordt aldus voldaan aan het bepaalde in artikel 2, derde lid, van het kaderbesluit drugshandel, dat er sprake moet zijn van een bedreiging met een vrijheidsstraf met een maximum van tenminste 10 jaren voor de bedoelde feiten die in het kader van een criminele organisatie zijn gepleegd”. De wetswijziging zal naar verwachting steeds vaker aanleiding geven tot het toepassen van voorlopige hechtenis. Na een aanhouding ter zake van bijvoorbeeld de teelt van 201 of meer hennepplanten moet je er dus steeds meer rekening mee houden dat je na verhoor niet wordt heengezonden, maar ingesloten in een cel! Bij de opsporing van dit soort feiten zullen steeds zwaardere middelen worden ingezet, zodat de pakkans eveneens zal gaan toenemen. Tijd voor bezinning?

Bezoek ons

Paardestraat 29
6131 HA Sittard
Limburg - Nederland

Contact opnemen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: +31 (0)46 760 0030
Fax: +31 (0)46 760 0039

Openingstijden

Ma – Vr 09.00 – 17.00 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Alle rechten voorbehouden © 2018, Beckers & Bergmans Advocaten
Website beheer en onderhoud LinQxx - Beter online gevonden worden