Column

Titel: Coalitieakkoord en coffeeshops

Geschreven door: André Beckers

Het coalitieakkoord tussen de Tweede Kamerfracties van CDA, PvdA en ChristenUnie brengt onrust onder coffeeshophouders, die in de buurt van een school zijn gevestigd. Onder de noemer ‘Veiligheid, stabiliteit en respect’ lezen we: ‘Ten aanzien van jongeren wordt een krachtig preventiebeleid gevoerd. Coffeeshops bij scholen worden gesloten en coffeeshops in de grensstreek worden tegengegaan’. Het akkoord brengt niets nieuws onder de zon. Het vorige kabinet had hetzelfde voornemen al geuit. Maar is het daadwerkelijk aan de regering om op te treden tegen coffeeshops?
We moeten vaststellen dat uit artikel 13b van de Opiumwet blijkt dat handhaving van coffeeshopbeleid is opgedragen aan de burgemeester. Het vorige kabinet erkende dit in de Tweede Kamer (vergaderjaar 2003–2004, 24 077, nr. 125). Ik citeer: ‘Voor het kabinet staat voorop dat het coffeeshopbeleid een taak is van lokaal bestuur. Het kabinet erkent ook dat juist het lokaal bestuur een uiterst verdienstelijke inzet pleegt op dit gebied. De resultaten ten aanzien van bovenstaande uitgangspunten van het beleid overziend is de inzet van het kabinet dat het beleid ten aanzien van straathandel, drugstoerisme en teelt van cannabis scherper dient te worden en het huidige terugdringen van het verschijnsel coffeeshop moet worden voortgezet. Uiteraard moet er zorg voor gedragen worden dat met terugdringing van coffeeshops de precaire balans niet doorslaat naar de niet-gedoogde verkoop van cannabis. De inzet van het kabinet is dat in alle gevallen de aanwezigheid van coffeeshops in de buurt van scholen, het drugstoerisme en de grootschalige hennepteelt teruggedrongen moeten worden. “
Sluiting coffeeshops leidt tot illegale verkooppunten
De vorige regering besefte dat het sluiten van coffeeshops leidt tot het ontstaan van illegale verkooppunten. Coffeeshopbeleid blijkt in de praktijk dan ook secuur maatwerk. Hoe groot is de gemeente, hoeveel scholen en coffeeshops zijn er gevestigd, wat is de regio functie van de gemeente en hoe groot is er de vraag naar cannabis? Of en zo ja welke afstandsnorm het beste past binnen een gemeente blijkt om die reden sterk afhankelijk van de feitelijke situatie. Met deze wetenschap is het opmerkelijk dat het CDA nu kennelijk meent dat een landelijke norm kan worden ingevoerd, die bovendien veel verder gaat dan waar dan ook het geval is. Op www.wietvrij.nl lezen we: ‘Scholen moeten drugsvrij zijn. Altijd en overal. Dat is namelijk veilig en in veel opzichten beter voor de leerling. Beter voor de gezondheid en beter voor de schoolprestaties. Het CDA houdt coffeeshops daarom graag op gepaste afstand van scholen. In de buurt van een school mogen zich binnen een straal van 500 meter geen coffeeshops bevinden of vestigen’.
Duidelijk maatwerk
Wat onder “school” wordt verstaan maakt de site niet duidelijk. Gaat het bijvoorbeeld ook om kleuterscholen en muziekscholen? Betreft het alleen scholen die door de rijksoverheid worden gesubsidieerd of ook om particuliere scholen? Zelfs de definiëring van het begrip school vereist duidelijk maatwerk. Als een coffeeshop bijvoorbeeld zou moeten wijken voor een particuliere muziekschool kan iedere tegenstander van gedogen een coffeeshop laten sluiten door in de buurt ervan een muziekschool te openen.
Afstandsnorm
En wat te denken van de door het CDA voorgestelde afstandsnorm? De gemeente Den Haag (CDA burgemeester Deetman) spant tot op heden de kroon met de strengste afstandsnorm van het land met 500 meter loopafstand. Hier wordt als het aan het CDA ligt nog een flinke schep bovenop gedaan. Bij een straal van 500 meter moet namelijk hemelsbreed (d.w.z. door de lucht over gebouwen heen) worden gemeten. Dat betekent dat de loopafstand vele malen groter kan zijn! Wat men met deze norm bereikt, is dat de precaire balans zal doorslaan. In veel gemeenten zou invoering van een dergelijke norm er namelijk toe leiden dat er geen enkele ruimte meer bestaat voor de vestiging van een gedoogde coffeeshop. Sluiting van de coffeeshops zal dan leiden tot een toename van illegale verkoop van cannabis. Daar wordt de burger geen stap wijzer van.
Grensgemeenten
De burgemeesters van de grensgemeenten hebben de regering gevraagd hoe zij nu om moeten gaan met de uitgesproken wens geen coffeeshops in de nabijheid van de landsgrens te vestigen. Weg bij de school komt in die gemeenten in de praktijk meestal neer op een verplaatsing richting grens. Welke wens geniet nu de voorkeur van de regering? Van een duidelijk streven blijkt geen sprake te zijn.
Absurd
Het meest absurde van de aanscherping is naar mijn mening nog het ontbreken van belang daarvan. We moeten ons natuurlijk de vraag stellen of de jeugd nu echt veiliger en gezonder ervan komt als geen coffeeshop in de buurt van een school is gevestigd. Het aantal minderjarige gebruikers ligt in Nederland lager dan in andere landen (1). Het gebruik onder minderjarigen in gemeenten zonder coffeeshops wijkt niet af ten opzichte van gemeenten mét coffeeshops. Daar komt dan als klap op de vuurpijl nog bij dat coffeeshops niet eens toegankelijk zijn voor minderjarigen. Een afstandscriterium ten opzichte van scholen is daarom simpelweg overbodig (2).
1 – Ter vergelijking: ooit-gebruik onder 15-16 jarigen in Nederland is in 2003 28%. In Frankrijk is dat 38% en in de Verenigde Staten is dat 36% (NDM, 2006, p.44).
2 – IVO, 2006.

Bezoek ons

Paardestraat 29
6131 HA Sittard
Limburg - Nederland

Contact opnemen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: +31 (0)46 760 0030
Fax: +31 (0)46 760 0039

Openingstijden

Ma – Vr 09.00 – 17.00 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Alle rechten voorbehouden © 2018, Beckers & Bergmans Advocaten
Website beheer en onderhoud LinQxx - Beter online gevonden worden