Column

Titel: Wat je na ontmanteling te wachten staat…

Geschreven door: André Beckers

Een paar keer per week krijg ik telefoon van mensen die mij voorhouden dat hun kwekerij(tje) is ontmanteld en dat ze niet weten wat ze nu moeten doen. Kun jij mij even helpen? Helpen niet, maar ik kan je wel vertellen wat je mogelijk te wachten staat. Ik ga het nu niet hebben over de mogelijkheid dat je verhuurder je de huur opzegt, de verzekeraar je verzekering beëindigt en dat je sociale uitkering wordt stopgezet. Ik richt mij hierna op het contact met de politie kort na de ontmanteling.
De politie zal je als verdachte verhoren. Er zijn namelijk feiten en omstandigheden gebleken waaruit het redelijke vermoeden voortvloeit dat je de Opiumwet hebt overtreden. Als verdachte heb je het recht om je te beroepen op het zwijgrecht. Dat wil zeggen dat je op vragen die de politieambtenaar je tijdens het verhoor stelt niet hoeft te antwoorden. Let wel, als je tijdens het verhoor niets verklaart maar tijdens de “informele contacten” met de politie wel, kan ook hiervan een proces-verbaal worden opgemaakt. De verbalisant verklaart dan in een op ambtseed opgemaakt proces-verbaal wat je hem allemaal hebt toevertrouwd. Een eerste verhoor mag maximaal 6 uren duren. Daarna moet de politie je laten gaan of de hulpofficier van justitie vragen je van je vrijheid te beroven. Ik kom daar zo op terug.
Bewijs
De politieambtenaar zal zich in het proces-verbaal concentreren op de opheldering van de vastgestelde overtreding. De letter W komt in het verhoor heel vaak naar voren. Denk aan: wie, waar, wat, wanneer, waarom, waarmee en waardoor! Klopt het dat u…. hennepplanten teelde? Waar, wanneer en bij wie heeft u deze planten gekocht? Wat heeft u ervoor betaald? Waarom bent u gaan telen? Wist u dat u strafbaar handelde? In de zogenoemde hoofdzaak gaat het erom dat bewijs wordt vergaard waarmee wettig en overtuigend kan worden bewezen dat je de Opiumwet hebt overtreden. Je zult begrijpen dat het verwijt ernstiger wordt naarmate je meer planten teelde en naarmate je langer bezig bent geweest. Bij de teelt van meer dan 200 planten word je al als grote kweker aangemerkt. Onder omstandigheden kan er zelfs sprake van zijn dat je handelt in het kader van de uitoefening van een beroep en/of bedrijf. Je leeft dan van de teelt van hennep. Dat zijn strafverzwarende omstandigheden. Het later herroepen van een bij de politie afgelegde verklaring is uiterst lastig. Meestal houdt de rechter je aan deze verklaring. Zelfs als je deze niet hebt ondertekend.
Het kan zijn dat je na het verhoor van je vrijheid wordt beroofd voor de duur van drie keer 24 uur. We noemen dit de inverzekeringstelling. Je brengt de tijd dan voornamelijk door in een kale politiecel. Als het onderzoek dan nog steeds niet ten einde is, kan een verlenging van de inverzekeringstelling volgen voor dezelfde periode (drie dagen) of kan de Rechter- Commissaris de bewaring voor de duur van 14 dagen bevelen.
Ontnemingszaak
Naast de hoofdzaak heeft de politie standaard interesse in de ontnemingszaak. Zij willen een schatting kunnen maken van hetgeen je met het overtreden van de wet hebt verdiend. Dat geld wordt dan later van je afgepakt. De bewijslast is hier eenvoudiger. Het gaat erom dat de rechter ervan overtuigd raakt dat je geld hebt verdiend. De hoogte van die verdiensten kunnen door hem worden geschat. De politieambtenaar die de kwekerij betreedt zal volgens een vast stramien te werk gaan.
Citaat uit een standaard proces-verbaal:
“Door mij / ons, rapporteur(s), is ten tijde van het ontmantelen van de hennepkwekerij getracht vast te stellen of er aanwijzingen waren die er op duidden dat er een eerdere oogst is geweest in de ontmantelde hennepkwekerij. Door mij, rapporteur, is het navolgende gebleken (aankruisen wat van toepassing is): Er lag dik stof op:
 • { } de kappen van de armaturen van de assimilatielampen
 • { } het stoffilter van de koolstofcilinder
 • { } de aanwezige elektra
 • { } het rotorblad van de ventilator
 • { } de kachel overig
 • { } Er zat kalkaanslag op het materiaal van het irrigatiesysteem;
 • { } Er was afval aanwezig:
 • { } Hennepafval op de grond
 • { } Hennepafval in zakken
 • { } Hennepaanslag op de aangetroffen schaartjes
 • { } De schaartjes stonden in vloeistof
 • { } Er was oude aardeafval in zakken / potten
 • { } Er werden gebruikte lege potten aangetroffen
 • { } Er was afval aanwezig in de vloeistofbak
 • { } Er waren lege voedingsflessen aanwezig
 • Overig
 • { } Er zijn notities of er is een agenda aangetroffen waaruit een eerdere oogst blijkt
 • (bijvoegen)
 • { } Er is gedroogde hennep aangetroffen
 • { } Er zijn droogrekjes met oud hennepafval aangetroffen anders (hier omschrijven)”
Als je wilt voorkomen dat je problemen krijgt met de politie en toch hennep wilt telen, moet je alleen telen voor je eigen gebruik. Bij niet meer dan vijf plantjes blijft bovenstaande ellende je bespaart. Maar dan moet je na ontdekking helaas wel afstand doen van je plantjes….
Als verdachte heb je het recht om je te beroepen op het zwijgrecht.

Bezoek ons

Paardestraat 29
6131 HA Sittard
Limburg - Nederland

Contact opnemen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: +31 (0)46 760 0030
Fax: +31 (0)46 760 0039

Openingstijden

Ma – Vr 09.00 – 17.00 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Alle rechten voorbehouden © 2018, Beckers & Bergmans Advocaten
Website beheer en onderhoud LinQxx - Beter online gevonden worden