Column

Titel: Meld Misdaad Anoniem

Geschreven door: André Beckers

Op de internetsite http://www.meldmisdaadanoniem.nl wordt duidelijk gemaakt waar de landelijk bekende telefonische kliklijn voor staat. “M. is de meldlijn waar je anoniem informatie kunt geven over ernstige misdrijven.” Jan en allemaal lucht met grote regelmaat graag anoniem zijn of haar hart over een ander. Niet zelden behoren de kennissen van henneptelers tot de anonieme bellers. De melding bij het meldpunt Meld Misdaad Anoniem vormt dan voor de politie de aanleiding tot het instellen van een opsporingsonderzoek. In deze column beschrijf ik een strafzaak die alleen op deze basis van start ging en dankzij een kritische (mede)bewoner als een nachtkaars uitging.
In april 2007 meldde een anonieme beller dat mijn cliënt met zijn drie zonen in één woning woonde en dat zich in deze woning op zolder een hennepkwekerij bevond. Om deze hennepkwekerij aan het zicht te onttrekken, zou hij er een schot voor hebben geplaatst. De informatie was gedetailleerd en daardoor geloofwaardig. Bij het lezen van de info schoot direct door mijn hoofd: “een boze ex?”. Wat daar ook van moge zijn, de politie nam de melding serieus en legde aan het stroombedrijf de vraag voor of er op het aangegeven adres misschien sprake was van opvallend stroomverbruik. Dit verbruik zou volgens de stroomleverancier “aan de hoge kant zijn”. Voor de bij de politie werkzame hulpofficier van justitie vormde deze aanvullende informatie voldoende reden om een machtiging tot het betreden van de woning – desnoods tegen de wil van de bewoner – op grond van de Opiumwet uit te schrijven. Voorzien van de machtiging gingen een paar politiemensen naar de bewuste woning. Na aanbellen werd de woning geopend door een zoon van mijn cliënt. Deze jongeman liet de agenten pas de woning betreden nadat ze hem de machtiging tot binnentreden op zijn uitdrukkelijk verzoek hadden laten zien. Hij liet de agenten pas toe nadat hem duidelijk was geworden dat zij ook tegen zijn wil de woning mochten betreden. Vervolgens toonde de jongeman de politiemannen de hennepkwekerij. Hij verklaarde dat zijn vader hiervoor verantwoordelijk was. Pa werd aangehouden wegens overtreding van de Opiumwet. Aan het bureau van politie legde hij een bekentenis af. Hij verklaarde zes oogsten van telkens 178 hennepplanten te hebben gehad. Hij bekende ook de voor zijn hennepkwekerij benodigde stroom te hebben gestolen. Na verhoor werd hij heengezonden. Acht maanden na zijn avontuur ontving hij een dagvaarding om te verschijnen ter terechtzitting van de Politierechter. Naast de beschuldiging ter zake van overtreding van de Opiumwet en diefstal van stroom ontving hij ook een ontnemingsvordering. De Officier van Justitie schatte de met de hennepkweek behaalde illegale winst op ruim € 88.245! Mijn cliënt had kennis genomen van de inhoud van de rapportage van het Bureau Ontneming Openbaar Ministerie (BOOM) uit april 2005 en wist dat de kans zeer groot was dat de rechter dit geschatte bedrag vrijwel klakkeloos zou overnemen.
De zitting verliep anders dan mijn cliënt had verwacht. Ik betoogde dat de enkele anonieme melding bij het meldpunt niet tot een degelijk nader onderzoek had geleid. De politie kon toch niet serieus beweren dat stroomverbruik dat ”aan de hoge kant” zou zijn als bevestiging van de anonieme informatie kon worden aangemerkt. Wat is aan de hoge kant? Vergeleken met wie en waarom? Hoe kan stroomverbruik aan de hoge kant zijn, terwijl in 9 van de 10 gevallen (en ook hier!) de stroom wordt gestolen? Op basis van dit soort flinterdunne (nota bene anonieme) informatie behoort de politie het huisrecht niet te schenden. De Politierechter deelde mijn mening. Het bewijs – waaronder de bekentenis van mijn cliënt! – was in zijn ogen onrechtmatig verkregen en daardoor niet bruikbaar. Mijn cliënt werd vrijgesproken en de ontnemingsvordering werd afgewezen. Let wel, als de zoon van mijn cliënt de politie vrijwillig toegang tot de woning zou hebben verschaft, zou er geen vuiltje aan de lucht zijn geweest. Gastvrijheid tonen is dus niet altijd verstandig!

Bezoek ons

Paardestraat 29
6131 HA Sittard
Limburg - Nederland

Contact opnemen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: +31 (0)46 760 0030
Fax: +31 (0)46 760 0039

Openingstijden

Ma – Vr 09.00 – 17.00 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Alle rechten voorbehouden © 2018, Beckers & Bergmans Advocaten
Website beheer en onderhoud LinQxx - Beter online gevonden worden