Column

Titel: Meld Misdaad Anoniem en vervolgonderzoeken bij hennepteelt

Geschreven door: André Beckers

De opsporing van hennepteelt gaat steeds vaker van start door een anonieme melding bij de Stichting Meld Misdaad Anoniem. Ik bespreek in deze column een praktijkvoorbeeld.
De melder – wiens identiteit onbekend bleef – had het vermoeden geuit dat op een bepaald adres een hennepkwekerij aanwezig zou zijn. De melder hoorde een constant zoemend geluid in de nachtelijke uren.
Uit een arrest van de Hoge Raad van 13 juni 2006 blijkt dat MMA informatie door de politie mag worden gebruikt, maar dat zij de juistheid van die informatie moet toetsen en onderbouwen met nadere objectieve onderzoeksgegevens. Kortom, op grond van uitsluitend anonieme informatie kan de politie niet tegen de wil van een bewoner diens woning binnenbetreden om een hennepkwekerij op te sporen.
Het nader onderzoek in dit soort zaken bestaat vaker uit het verrichten van een netwerkmeting in de straat en een warmtemeting bij de verdachte woning. Bij een netwerkmeting bekijkt het stroombedrijf een periode hoeveel stroom naar de hoofdkabel in de betreffende straat vloeit waar de verdachte woning ligt. Als daarin een bepaald 12 of 18 uurpatroon zichtbaar wordt, ondersteunt dit het vermoeden van hennepteelt. Let wel, de woning waar die teelt plaatsvindt wordt op deze wijze niet zichtbaar. Om de woning aan te kunnen wijzen wordt vervolgens vaker een warmtemeting verricht.
Alle bevindingen worden vervolgens gerapporteerd aan de hulpofficier van justitie ter verkrijging van een machtiging tot binnentreden in een woning tegen de wil van een bewoner. In de strafzaak die ik hier bespreek vielen mij in die rapportage een aantal zaken op. Op één plek in het proces-verbaal las ik dat de machtiging op 25 november 2008 was afgegeven, omdat in aanvulling op de anonieme tip op 6 november 2008 een warmtemeting zou zijn verricht. Hieruit was gebleken dat de dakkapel van de verdachte woning een temperatuur vertoonde van 24 graden, terwijl de omliggende woningen een temperatuur vertoonden van 4 graden. Dat is een enorm en zeer opvallend temperatuurverschil. Het is logisch dat dit verschil een nader onderzoek in die woning rechtvaardigde. Op een andere plek las ik dat de warmtemeting zou zijn verricht op 23 november 2008 en niet op 6 november 2008 en dat de temperatuurverschillen ten opzichte van de andere woningen zeker niet opvallend waren. Er werd gesproken over verschillen van 1 tot 4 graden! Dat soort verschillend zijn niet “significant” en laten zich verklaren door verschillen in isolatie en voorkeuren van de temperatuur in de woning. Het zag er naar uit dat de politie de hulpofficier van justitie een ander verhaal had voorgehouden om de afgifte van een machtiging tot binnentreden in een woning af te geven.
Op basis van de afgegeven machtiging had de politie de woning van mijn cliënt, die hen de toegang desgevraagd weigerde, tegen zijn uitdrukkelijke wil betreden. Toen de hennepkwekerij werd aangetroffen, legde hij een bekennende verklaring af. Op grond van zijn bekentenis kreeg hij een dagvaarding uitgereikt om terecht te staan wegens overtreding van de Opiumwet. Ook werd kenbaar gemaakt dat hij de winst van de eerste teelt aan de Staat moest betalen.
Ik voerde een verweer dat er op neerkomt dat de anonieme informatie geen bevestiging had gevonden in het aanvullend onderzoek, zodat de politie niet bevoegd was de woning zonder vrijwillige toestemming van de bewoner te betreden. Ik stelde dat sprake was van een onherstelbaar en zeer ernstig vormverzuim. De Politierechter volgde dit verweer en sloot de door de politie aangetroffen bewijsmiddelen uit voor het gebruik. Wat resteerde was de bekennende verklaring van mijn cliënt, maar dat is te weinig voor een veroordeling zodat hij tot zijn eigen stomme verbazing werd vrijgesproken.

Bezoek ons

Paardestraat 29
6131 HA Sittard
Limburg - Nederland

Contact opnemen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: +31 (0)46 760 0030
Fax: +31 (0)46 760 0039

Openingstijden

Ma – Vr 09.00 – 17.00 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Alle rechten voorbehouden © 2018, Beckers & Bergmans Advocaten
Website beheer en onderhoud LinQxx - Beter online gevonden worden