Column

Titel: Teelt van vijf hennepplanten strafbaar of niet?

Geschreven door: André Beckers

Al eerder heb ik in een column aandacht besteed aan de strafrechtelijke gevolgen van de teelt van niet meer dan 5 hennepplanten. Medio 2008 schreef ik in dit blad dat de “Aanwijzing Opiumwet” feitelijk twee normen behelst. De eerste norm ziet op het “aanwezig hebben” van cannabis (wiet of hasj). Als je daarvan als meerderjarige voor eigen gebruik niet meer dan 5 gram hebt, word je bij ontdekking niet vervolgd. De politie seponeert dan de vastgestelde overtreding van de Opiumwet.
De tweede norm ziet op het telen van niet meer dan 5 hennepplanten. Zo lang je als meerderjarige niet meer dan 5 hennepplanten voor eigen gebruik teelt, word je bij ontdekking niet vervolgd. Let wel, hierbij geldt als voorwaarde dat je vrijwillig afstand moet doen van de 5 planten! Doe je geen afstand dan mag je worden vervolgd. De conclusie was dan dat je een probleem had als je van 5 planten meer dan 5 gram wiet oogstte. Dan kon je worden afgerekend op de eerste norm die geldt voor het bezit.
Ander oordeel
Tot mijn vreugde en verbazing kwam het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch op 17 december 2008 tot een heel ander oordeel. Het Hof wees er op dat het Openbaar Ministerie in de “Aanwijzing Opiumwet” geen details verstrekt over de voorwaarden waaronder niet strafrechtelijk wordt opgetreden tegen de teelt van niet meer dan 5 hennepplanten. Aan de omvang van de planten zijn bijvoorbeeld geen eisen gesteld. Onder die omstandigheid – zo oordeelde het Hof – kan ook niet worden opgetreden tegen het bezit van de wiet die inmiddels is geoogst en die duidelijk afkomstig is van niet meer dan 5 hennepplanten.
Gemengde gevoelens
Met die redenering werd de teler van niet meer dan 5 hennepplanten niet bestraft. Zelfs niet nu de teler inmiddels van zijn 5 planten al 2180 gram had geoogst! Het Hof oordeelde dat het bezit van meer dan 5 gram wiet het logische gevolg is van het toestaan van de teelt van 5 hennepplanten. Het Openbaar Ministerie werd niet-ontvankelijk verklaard. Zo bleef de teler een veroordeling bespaard. Onduidelijkheden in de “Aanwijzing Opiumwet” komen volgens dit Hof niet voor rekening en risico van een hennepteler, maar voor rekening en risico van het Openbaar Ministerie. De uitspraak van het Hof werd met gemengde gevoelens ontvangen. Er is beroep in cassatie ingesteld door het Openbaar Ministerie. De Hoge Raad zal de vraag moeten beantwoorden of het Hof in Den Bosch met dit oordeel een onhoudbare juridische redenering heeft gehanteerd.
Nieuwe uitspraak
Terwijl ik in spanning zat te wachten op het oordeel van de Hoge Raad viel mijn oog op een nieuwe uitspraak van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. Op 5 juli 2010 kwam dit Hof met een geheel anders luidend oordeel. Dit Hof heeft geprobeerd om – mijns inziens vanuit de visie van justitie – de strekking van de “Aanwijzing Opiumwet” te verduidelijken. Bij het aantal hennepplanten zou de te verwachten oogst eveneens in de overwegingen zijn betrokken. Vanuit die gedachte is dit Hof van oordeel dat de teler die 5 grote hennepplanten teelt aan de inhoud van de “Aanwijzing Opiumwet” niet de redelijke verwachting mag ontlenen dat hij niet zal worden vervolgd voor het telen of het bezit van vijf of minder hennepplanten.
Een raar verhaal, want een enkele hennepplant zal al gauw meer dan 5 gram wiet opleveren. Waarom in hemelsnaam heeft het Openbaar Ministerie dan gekozen voor 5 hennepplanten in plaats van 1? Welk signaal geeft het Openbaar Ministerie af aan de teler door te kiezen voor 5 hennepplanten, terwijl iedereen weet dat dit aantal planten meer dan 5 gram wiet oplevert? Dit Hof heeft de risico’s van de onduidelijkheid in de “Aanwijzing Opiumwet” bij de teler neergelegd en niet bij het Openbaar Ministerie. In mijn ogen een foute keuze, omdat een norm volkomen duidelijk en kenbaar dient te zijn.
Twee verschillende benaderingen
Wat daar ook van moge zijn; de teler die op dit moment 5 hennepplanten in zijn tuin heeft staan kan worden geconfronteerd met twee verschillende benaderingen. Volgen we de redenering van de uitspraak van 17 december 2008 dan heb je bij de teelt van niet meer dan 5 hennepplanten niets te vrezen van politie en justitie. Volgen we echter de lijn zoals die in juli 2010 is gehanteerd, dan ben je bij de teelt van 5 buitenplanten al snel het haasje. Het is hoog tijd dat het Openbaar Ministerie de “Aanwijzing Opiumwet” wijzigt. Of dan direct een einde wordt gemaakt aan gedogen is nog maar de vraag. Het huidige kabinet Balkenende ziet niets in gedogen. Het kabinet dat in de maak is, bestaat bij de gratie van gedogen. Of dat een voordeel gaat opleveren voor de teler zullen we moeten afwachten.

Bezoek ons

Paardestraat 29
6131 HA Sittard
Limburg - Nederland

Contact opnemen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: +31 (0)46 760 0030
Fax: +31 (0)46 760 0039

Openingstijden

Ma – Vr 09.00 – 17.00 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Alle rechten voorbehouden © 2018, Beckers & Bergmans Advocaten
Website beheer en onderhoud LinQxx - Beter online gevonden worden