Column

Titel: Verduidelijking vijf planten richtlijnen

Geschreven door: André Beckers

Nieuwe Aanwijzing Opiumwet
Binnen het Openbaar Ministerie worden door het College van procureurs-generaal beleidsregels vastgesteld in de vorm van aanwijzingen en richtlijnen voor strafvordering. Op de internetsite van het Openbaar Ministerie lezen we hierover: “Aanwijzingen worden gebruikt voor het stellen van beleidsregels over de uitoefening van taken en bevoegdheden van het Openbaar Ministerie en betreffen met name het opsporings-, vervolgings- en executiebeleid. Richtlijnen voor strafvordering bevatten dwingende normatieve regels op het gebied van strafvordering. Ze zeggen met name iets over transactiebedragen en eisen ter zitting”.
Aanwijzingen en richtlijnen voor strafvordering hebben in beginsel een geldigheidsduur van vier jaar. Verlenging van de geldigheidsduur of de intrekking van deze regels worden op het internet kenbaar gemaakt.
Op 1 juli 2011 trad de nieuwe Aanwijzing Opiumwet in werking. De Aanwijzing is geldig tot en met 30 juni 2015. Is dat een opmerkelijk lange geldigheidsduur? Het antwoord op die vraag is neen. In beginsel hebben Aanwijzingen en richtlijnen voor strafvordering namelijk een geldigheidsduur van vier jaar. Er kan echter tussentijds over worden gegaan tot intrekking of aanscherping van deze regels! Zo werden bijvoorbeeld de in 1994 gepubliceerde gedoogcriteria al in 1996 aangescherpt. De minimum leeftijd voor bezoekers werd toen verhoogd van 16 naar 18 jaar en de maximale verkoophoeveelheid cannabis werd teruggebracht van 30 gram naar 5 gram. Daarna bleef het beleid betrekkelijk lang ongewijzigd.
Klein feestje
De Aanwijzing Opiumwet die op 1 juli 2011 in werking trad, heeft binnen de coffeeshopbranche tot een klein feestje op het internet geleid. Velen mailden dat Minister Opstelten van Justitie nu in ieder geval tot en met 30 juni 2015 niet meer de mogelijkheid heeft de gedoogcriteria voor coffeeshops middels de Aanwijzing Opiumwet te wijzigen. Niks geen wietpas en niks geen 350 meter afstandscriterium voor scholen in de AHOJG-gedoogcriteria. Geen centraal gestuurde Haagse bemoeienis met coffeeshopbeleid, maar gemeentelijke vrijheid als uitgangspunt. De gemeente is de baas en blijft de baas als het gaat over coffeeshopbeleid.
Wishfull Thinking
Is dat nu een vaststaand feit of wishfull thinking? Ik vrees het laatste! Feit is immers dat intrekking en wijziging na vaststelling van nieuw coffeeshopbeleid niet kan worden uitgesloten. Naar verwachting zal de regering na de zomer in de Tweede Kamer het nieuwe drugsbeleid presenteren. Als dan een meerderheid kiest voor aanscherping van de gedoogcriteria voor coffeeshops kan de huidige Aanwijzing Opiumwet op die punten eenvoudig worden aangepast. De te voeren discussie over de “lijstenproblematiek” kan in het komende drugsdebat ook al aan de orde komen. Worden sommige wietsoorten binnenkort aangemerkt als harddrugs? Wie weet wat er komen gaat mag het zeggen. Kortom, het blijven spannende tijden voor de coffeeshophouders.
Uitzonderingen 5 planten richtlijn
Wat zegt de nieuwe Aanwijzing Opiumwet over de teelt van niet meer dan vijf planten? Daar lezen we een verduidelijking ten opzichte van de huidige richtlijnen. Bij ontdekking van de teelt van niet meer dan 5 hennepplanten door een meerderjarige wordt in beginsel niet strafrechtelijk opgetreden. Hierbij doen zich echter een paar uitzonderingen voor.
Als blijkt dat de teler met de opbrengst van niet meer dan 5 hennepplanten geld wil verdienen, is hij bij ontdekking de pineut. Citaat uit de Aanwijzing Opiumwet: “Indien er sprake is van het telen van hennep om geldelijk gewin te verkrijgen, wordt, ongeacht de hoeveelheid planten, aangenomen dat er sprake is van beroeps- of bedrijfsmatig handelen”.
Geen lampen maar zonnestralen
De teler die denkt dat je met de teelt van niet meer dan vijf planten met behulp van een paar assimilatielampen en dergelijke het hele jaar door goede opbrengsten kunt behalen, komt eveneens bedrogen uit. Ik citeer weer uit de Aanwijzing Opiumwet: “Indien, ongeacht de hoeveelheid planten, wordt voldaan aan twee of meer punten, genoemd in de lijst indicatoren met betrekking tot de mate van professionaliteit, zoals opgenomen in bijlage 1, wordt aangenomen dat er sprake is van beroeps- of bedrijfsmatig handelen”.
We kunnen nu concluderen dat je bij de teelt van vijf hennepplanten feitelijk aangewezen bent op moeder natuur. Geen gebruik van lampen maar van zonnestralen. Geen hennepplanten in huis in de kweekkast, maar in potten op je balkon of in de grond in de tuin. Handig? Neen, dat niet. Wel duidelijk!

Bezoek ons

Paardestraat 29
6131 HA Sittard
Limburg - Nederland

Contact opnemen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: +31 (0)46 760 0030
Fax: +31 (0)46 760 0039

Openingstijden

Ma – Vr 09.00 – 17.00 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Alle rechten voorbehouden © 2018, Beckers & Bergmans Advocaten
Website beheer en onderhoud LinQxx - Beter online gevonden worden